بیدزدگی فرش

1-استفاده از جاروبرقی

وجود گردوغبار در پرزهای قالی ، مکان مناسبی را برای رشد ونمو بيدها فراهم می نماید، بهترین راه برای جلوگیری وازبین بردن بيدها زدودن گردوغبار از میان پرزهای فرش است. بنابراین حداقل هفته ای یک بار تمام فرش ها وهمه جای آنها را با درجه مناسب با جاروبرقی کاملا جارو بزنید.

2-استفاده از حشره کش ها

حشره کش ها بید موجود در پرز قالی را از بین می برند یکی از روش های رایج جهت ضد بید کردن فرش دستباف استفاده از نفتالین می باشد.

برای اینکه اثر نفتالین موثر تر باشد باید نفتالین را خرد کرد ، روی فرش پارچه سفیدی گذاشت، نفتالین را روی پارچه پاشید سپس فرش را لوله کرد و حدود یک ماه فرش از را بسته نگه داشت بعد که نفتالين تماما ؛ بخار شد فرش را در معرض  هوای آزاد قرار می دهیم تا بوی نفتالین از فرش بیرون برود.

3-پهن کردن قالی

چنانچه به هر دلیلی نمی توانید فرش دستباف خود را پهن نمایید و مجبور به جمع کردن آن هستید، اکیدا توصیه می گردد ،

هر از چند گاهی فرش دستباف خود را حداقل برای چند روز پهن نمایید وسپاس مجداد لول کرده و انبار نمایید.

4-قراردادن فرش دستباف در محيط تاریک احتمال بیدزدگی فرش را بالا می برد و سبب آسيب به فرش می گردد.

5-قرارندادن فرش در زیر اجسام سنگین یا گلدان ها

هرگز اجسام سنگین مانند کمد، مبل و ... را بر روی  فرش دستباف خود قرار ندهید  ،وجود گلدان بر روی فرش دستباف به

دلیل ایجاد رطوبت  خطر بید زدگی فرش را بالا می برد .

نظر خود را وارد نمایید.
آرشیو مقاله‌