طریقه نگهداری فرش ها

اولین کار برای محافظت هر فرش، گرفتن چند عکس رنگی از آن با ذکر ابعاد دقیق هر چهار طرف  آن فرش در پشت هر عکس، برای کشف سرقتهای احتمالی و نیز بیمه آن فرش است.

- جلوگیری از بید خوردگی به وسیله جاروکردن مرتب پشت و روی فرش یا مصرف نفتالین و یا سمهای ضد بید.

دور نگه داشتن فرش از نم و جاهای مرطوب و خیس و مکانهایی که ممکن است ترکیدن لوله آب یا ریزش آب باران موجب پوسیدگی و نابودی فرش شود.

موش و سگ و حیوانات خانگی ممکن است با جویدن فرش، قسمتهایی از آن را پاره کنند.

شستشوی هر چند وقت یک بار فرشهایی که در کف ساختمانها گسترده شده اند توسط متخصصین مربوطه برای رفع کثیفی ها و خارج شدن خاک از آنها.

البته باید سفارش شود که از کلر و مشتقات آن، خصوصا برای رنگهای گیاهی استفاده نشود، چون باعث پوسیدگی فرش می گردد.

. در موقع تا کردن فرشهایی که خیلی خوب بافته شده، به خلاف معمول آنها را از پشت تا کنند.

به طوری که پشت قالی به هم چسبیده و روی آن به طرف خارج باشد وگرنه قالی

می ترکد.

- اگر فرشی که رنگهای آن گیاهی است، در اطاقی گسترده شده است که از در و پنجره ها آفتاب بر قسمتی از آن فرش می تابد، هیچ جای نگرانی نیست، بلکه برای قالی مفید است. ولی در فرشهای جوهری باید احتراز شود.

اگر چای یا قهوه یا نوشابه رنگی دیگری روی فرشی که رنگ آن گیاهی است بریزد نگران نشوید. فورا مقداری آب گرم روی آن فرش بریزید و با قاشق آبهای رنگی را از آن فرش خارج کنید و چند مرتبه این کار را تکرار نمایید تا تمام ماده رنگی از فرش خارج شود زیرا چای خود یک نوع گیاه است و اگر رنگ آن از فرش خارج نشود و بخشکد، رنگ می گیرد و رنگ آن گرفته نمی شود.

- اگر در زیر فرش آب افتاد و مدت زیادی در آب ماند، حتی رنگهای گیاهی هم در صورتی که قبلا خوب شسته نشده باشد، ممکن است رنگ پس بدهد. در این صورت قالی های با رنگ گیاهی را مدتی در آفتاب یا در اطاق پهن کنید تا رنگ آن برود و یا آن راچند مرتبه با آب و صابون بشویند تا به حالت اول درآيد.

نظر خود را وارد نمایید.
آرشیو مقاله‌