خبرخوان

نوشته های وبلاگ '2022' 'دی'

سایز فرش های دستبافت

قالی

به فرشهایی گفته می شود که اندازه آن از 6 متر مربع بیشتر است که شامل فرشهای 9  ، 12 مترمربعی و متراژهای بالاتر می باشد.

کلگی

این سایز به فرشهای حدود 6 متر مربع گفته می شودکه حدود اندازه آن2در3 متر  می باشد.

پرده ای

به فرشهای سایز حدود 4 تا 5متر مربع اطلاق می گردد.

قالیچه

فرشهایی با مسا...

آرشیو مقاله‌